zaterdag 14 november 2009

Lesbische moeders hebben rechten
Er zijn veel meemoeders waarvoor de wetgeving te laat kwam.

Zij kunnen hun kind niet adopteren vanwege “niet meer samenwonen met de juridische moeder” ook al deden ze dat vele jaren en was er sprake van een duurzame relatie.
De kinderen uit een (inmiddels gescheiden) lesbische relatie hebben geen gelijke rechten in vergelijking met kinderen die na 2006 geboren werden. Nadat het adoptieproces beëindigd was, hebben ze geen kans meer op adoptie door de oorspronkelijke ouder.

Het recht op twee ouders (ook onderhoudsplicht, erfrecht van de meemoeder enz.) wordt het kind ontzegd. De biologische moeder is zo ook onbeschermd en staat er plots alleen voor. De meemoeder heeft geen recht noch titel op het kind, maar ook geen plichten.

De rechten van het kind dienen gerespecteerd te worden, dit is ook een taak van de Staat (art.3.2 IVRK).

Niet lang genoeg samenwonen, niet meer samenwonen mag niet bepalend zijn om ouder te zijn en te blijven. Blijvende, onbetwistbare ouderlijke rechten en plichten voor beide moeders zijn zo niet gegarandeerd.

Alternatief?
Erkenning vanaf de geboorte door de meemoeder (is al in 7 landen wettelijk geregeld!)
Aanpassing van de clausule over samenwonen! We vragen dringend het regulariseren van clandestiene moeders!

De staat is verplicht de rechten en de verantwoordelijkheden van ouders en de familie in ruime zin te respecteren bij de uitoefening door het kind van de rechten uit het Verdrag (IVRK art 5)
De staat eerbiedigt de identiteit van het kind, zoals die onder meer tot uiting komt in nationaliteit, naam en familieband. (IVRK art. 8)

IVRK: Internationaal verdrag van de rechten van het kind
EVRM: Europees verdrag van de rechten van de mens

Geen opmerkingen:

Een reactie posten