woensdag 3 november 2010

OPROEP MEDEWERKING ONDERZOEK

Informatiebehoefte van zwangere en pas bevallen lesbische koppels
Het onderzoek gaat op zoek naar problemen/moeilijkheden op wettelijk, maatschappelijk, sociaal en psycho-emotioneel gebied die zich voordoen tijdens de zwangerschap, na de bevalling en in de periode tot aan adoptie door de meemoeder. Door het in kaart brengen van deze problemen kunnen aandachtspunten en aanbevelingen geformuleerd worden waardoor de vroedvrouw zorg kan verlenen die voldoet aan de wensen van zwangere en pas bevallen lesbische koppels.

Deze studie, die uitgaat van expertisecentrum kraamzorg ‘De Kraamvogel’ Antwerpen ism Universiteit Antwerpen, zoekt lesbische koppels die minimum 10 weken en maximum 2 jaar geleden bevallen zijn. Het koppel zal een vragenlijst invullen die uit twee delen bestaat. Het eerste deel mag door beide partners samen ingevuld worden, het tweede deel is bestemd voor de meemoeder. De vragenlijst wordt toegestuurd in februari 2011 en het invullen zal ongeveer 10 minuten duren.

Wilt u ons helpen bij het invullen van de vragenlijst of wilt u meer informatie?

Contacteer
Annemie Jacobs
Student master Verpleegkunde & Vroedkunde
Universiteit Antwerpen

annemie.jacobs@student.ua.ac.beof 0498/15.63.61.Voor het maken van concrete afspraken zal ook via e-mail of telefonisch gecommuniceerd worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten