woensdag 3 juni 2009

Paula Marckx, een leven in boekvorm

Als 17-jarig meisje poseerde ze voor het modehuis Natan, later frequenteerde ze als journaliste de Europese adel en de internationale diplomatie. Ze is pilote en dierenvriend, avonturierster en lobbyiste. Maar bovenal is ze de vrouw die dertig jaar geleden voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gedaan kreeg dat haar buitenechtelijke dochter dezelfde rechten had als een wettig kind. De uitspraak van het Hof staat vandaag bekend als het arrest Marckx.
bron: De Redactie Phara 02.06

De geschiedenis herhaalt zich toch? Het is op de kop af 30 jaar geleden dat alleenstaande moeders, de biologische moeders dus, eerst hun kind moesten erkennen en adopteren(of soms afstaan). Dit moet ons ook inspireren want de uitgangspunten zijn eigenlijk dezelfde!

De juridische kant is immers ook de insteek voor onze rechten:

In het arrest Marckx 13 juni 1979 oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat het oude afstammingsrecht het gelijkheidsbeginsel schond (artikel 14 EVRM)doordat het recht op eerbiediging van het gezinsleven (art. 8 EVRM) niet aan iedereen op dezelfde wijze werd verzekerd.
Ongehuwde vrouwen moesten hun kinderen eerst erkennen en adopteren. Buitenechtelijke kinderen werden bovendien erfrechtelijk benadeeld. Het heeft tot 1987 geduurd tot het
afstammingsrecht hervormd werd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten