vrijdag 5 juni 2009

Verdrag

Het Verdrag inzake de rechten van het kind werd op 20 november 1989 vastgesteld door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. In totaal 191 landen ratificeerden het verdrag; alleen Somalië en de Verenigde Staten hebben (nog) geen handtekening gezet.

De preambule van het verdrag herinnert aan de grondbeginselen van de Verenigde Naties en andere verdragen en verklaringen over de rechten van de mens. Verder wordt ook de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangehaald: 'Kinderen hebben wegens hun kwetsbaarheid recht op bijzondere zorg en bijstand.' De preambule legt grote nadruk op de verantwoordelijkheid van het gezin voor de zorg en bescherming van kinderen.
Ook wordt gewezen op de noodzaak van wettelijke en andere bescherming van het kind vóór zijn of haar geboorte.

bron NRC- kinderrechten

Daar wringt het schoentje voor het kind geboren binnen onze gezinsvorm. De wettelijke bescherming ontbreekt vanaf het prille begin. Er kan ten vroegste 2 maanden na de geboorte geadopteerd worden. Deze "bedenktijd" is strijdig met het verdrag. Dit is dus ruimschoots 11 maanden te laat. Heel wat planning en keuzes gaan sowieso hieraan vooraf zoals: wie van de twee partners wordt zwanger, de zoektocht naar een donor, is deze al dan niet gekend, gesprekken in fertiliteitsklinieken,... kunnen evengoed uitgebreid worden met een gedegen ouderschapsplan.In Nederland wordt dit plan verplichte materie als men wil scheiden.

Laten we creatief denken en het ouderschapsplan tijdig inzetten als bescherming voor onze kinderen. (En tegelijkertijd streven naar een betere wettelijke bescherming)
Dit ouderschapsplan als commitment laat geen losse eindjes toe,de toekomst van het kind wordt dan toch minstens gewaarborgd door twee ouders.Zo beantwoordt een ouderschapsplan aan de zin in het Verdrag "andere bescherming voor de geboorte". Bovendien biedt het dan ook een goed uitgangspunt voor later indien de relatie onverhoopt in het slop geraakt. Het staat ieder dus vrij om een dergelijk ouderschapsplan op te maken. Een voorbeeld volgt.......

Geen opmerkingen:

Een reactie posten