dinsdag 8 juni 2010

Toch een keuze?
Als holebi maak je geen keuze voor je geaardheid, maar je kan wel kiezen voor degenen, die daarvoor respect tonen. Ik kreeg het beleidsplan van sp.a onder ogen waar heel concrete doelstellingen staan die ik apprecieer! Een snelle tour via de websites gaf toch een beeld hoe roze de politiek kan worden! Bij de meeste partijen vond ik niets terug, op de website van Elke Tindemans zijn wel de homovriendelijke politici vernoemd van CD&V, spijtig dat het maar een handjevol is. Dit is natuurlijk maar één aspect van het beleid maar voor sommigen is dit wel een halszaak! Doe er je voordeel mee!

Groen!
In het kader van de Pride, op de website Groen!:
“Groen! doet mee aan de Gaypride te Brussel en toont hiermee aan dat de partij de standpunten van de Pride onderschrijft. De voorbije legislatuur heeft Groen! heel wat wetsvoorstellen ingediend om het ouderschap voor holebi’s te normaliseren en adoptie te vereenvoudigen. Holebi’s hebben een even grote kinderwens als hetero’s. Groen! wil dat iedereen gelijke kansen heeft, ook wat de kinderwens betreft.
Een vrouwenkoppel dat kinderen wilt, stuit nog steeds op heel wat praktische obstakels. De meemoeder moet zich aanmelden als iemand die een adoptie wil aanvragen. Zo’n procedure kan een hele tijd aanslepen en plaatst de meemoeder voor heel wat onzekerheid. In de feiten zou dit veel makkelijker kunnen, namelijk door lesbiennekoppels het recht toe te kennen om de kinderen te erkennen zoals bij hetero’s gebeurt. Dat zou een eind maken aan de schizofrene situatie waarbij de meemoeder vandaag wacht op een adoptietoelating terwijl ze al dagelijks instaat voor het kind.
Groen! heeft ook een voorstel ingediend dat ouderschapsverlof opentrekt naar partners van het gelijke geslacht. Meyrem Almaci: “Het wetsvoorstel biedt een constructieve oplossing voor een oud zeer. Het heeft als doelstelling om het zogenaamde vaderschapsverlof van 10 dagen, officieel ‘verlof bij geboorte’, onder bepaalde voorwaarden ook toe te kennen aan een partner van hetzelfde geslacht, in praktijk de meemoeders, de lesbische partners van de biologische moeder van het kind.”
sp.a
Beleidsnota punt 29 van de 71 beleidsdoelstellingen:
Kinderen hebben een veilige,stabiele en beschermende omgeving nodig om zich te kunnen hechten. Wanneer ouders dit, ondanks ondersteuning en begeleiding, niet meer kunnen bieden, zoeken we binnen de familie of omgeving. Wanneer ook dit geen optie is, verdient
pleegzorg de voorkeur boven een plaats in een instelling. sp.a trekt het aantal dagen
pleegzorgverlof op, en doet dat per pleegkind in plaats van per pleeggezin. We verhogen de dagvergoeding. Wij maken werk van een geslachtsneutraal ouderverlof in de plaats van het vaderschapsverlof. We lossen de problemen rond het adoptieverlof voor holebi’s op en maken het mogelijk voor meemoeders om hun kindje te erkennen, net zoals papa’s dat kunnen.

Open VLD
Onder de kop ‘De strijd is nog niet gestreden’ staat het volgende over de Pride op de website
Ook dit jaar stapte een ruime delegatie van Open Vld mee in de Belgian Pride. “Dit raakt de essentie waar liberalen voor staan: jezelf kunnen zijn en je leven organiseren zoals je het zelf wil,” zegt partijvoorzitter Alexander De Croo.

“Onze partij loopt al jarenlang mee. De afgelopen jaren hebben we heel wat verwezenlijkt. Denk maar aan het homohuwelijk en adoptie voor holebi-koppels. We zijn fier op wat we verwezenlijkt hebben. Maar we zijn hier vandaag vooral omdat de strijd nog niet gestreden is,” aldus Alexander De Croo.De Pride raakt aan de kern waar liberalen voor staan. De Croo: “het recht van het individu om zijn of haar leven te organiseren zoals hij of zij het zelf wil. Om je uit te drukken zoals je het zelf wil.”Hoewel wettelijk heel wat geregeld is, zijn er in de praktijk nog heel wat obstakels. “Het is vandaag wettelijk mogelijk voor holebi-koppels om kinderen te adopteren, toch blijft de adoptie-procedure in de praktijk erg moeilijk. Bij heel wat organisaties is er een conservatieve manier van werken. Dat moet je blijven aan de kaak stellen.”“We moeten ervoor zorgen dat de wetgeving in de praktijk ook echt wordt toegepast. Het wettelijk kader is gecreëerd, maar er is nog heel veel te doen in de praktijk,” aldus Alexander De Croo.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten